نندارتون

د 2017 SGIA ایکسپو

د 2018 SGIA ایکسپو

د 2019 SGIA ایکسپو

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI دوبۍ -2016

SGI دوبۍ - 2017

SGI دوبۍ--...

SGI دوبۍ - 2019

SGI دوبۍ -2020

په چینایی کې چین 2015 لاسلیک کړئ

په چینایی کې چین 2016 لاسلیک کړئ

په چینایی کې چین 2017 لاسلیک کړئ

په چینایی کې د چین چین لاسلیک کړئ

په چینایی کې چین 2019 لاسلیک کړئ

په چینایی کې چین 2020 لاسلیک کړئ

د شنګای 27 مې نړیوال اعلان او لاسلیک ټیکنالوژي او تجهیزات نندارتون

د 28 مې شنبه نړیوال اعلان او لاسلیک ټیکنالوژي او تجهیزات نندارتون